Do komunii św. przystępują dzieci z kl. III Szkoły Podstawowej.

Z zasady komunię św. przyjmuje się w parafii, w której się mieszka. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zgoda księdza proboszcza rodzinnej parafii na udzielenie tego sakramentu poza parafią. Należy to uczynić przed pierwszym spotkaniem formacyjnym dla rodziców.
Przygotowanie dziecka odbywa się jednocześnie na dwóch płaszczyznach: szkoły i parafii.

Szkoła – katecheza: ks. Wojciech Olszewski SCJ (SP nr 8, ul. Goszczyńskiego)

 • Podczas lekcji religii ks. katecheta realizuje program uświadamiający, czym jest wiara i czym są sakramenty pokuty i Eucharystii. Nauka podczas lekcji religii podlega ocenie według kryteriów szkolnych.
 • Ponadto rodzice otrzymują na pierwszym spotkaniu w kościele mały katechizm z przykazaniami. W poszczególnych miesiącach dzieci mają obowiązek nauczenia się tych przykazań, co będzie sprawdzane i zaznaczane przez katechetę w szkole. Ks. Wojciech będzie też dostępny w razie pytań w parafii.

Parafia – kościół: ks. Proboszcz Damian Płatek SCJ

 • Przygotowanie w parafii obejmuje rodziców i dzieci podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00. To Msza św. z udziałem dzieci, gdzie rodziną przeżywamy Eucharystię. Rodzice dają dziecku przykład, że i dla nich Msza św. jest wartością.
 • Przygotowanie rodziców do I komunii św. dziecka odbywa się na spotkaniach w kościele raz w miesiącu. To godzinne spotkanie modlitewno-formacyjne o charakterze obowiązkowym.
  Harmonogram spotkań w 2022 r. – poniedziałki, godz. 19:00 w kościele:
  12 września | 10 października | 7 listopada | 5 grudnia

W niedzielę 2 października na Mszy św. o godz. 11.00 będzie poświęcenie różańców dla dzieci przed I komunią. W październiku zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w nabożeństwie różańcowym o godz. 17:30. Dzieci zbierają od poniedziałki do piątki pamiątki z różańca.


Spotkanie - 10 października 2022 r.

 • 2 października na Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone i rozdane różańce dla dzieci
 • rodzice nieobecni na spotkaniu wrześniowym dostarczają do 25 września Deklarację zgłaszającą dziecko do przygotowania do I komunii św. (ks. proboszczowi lub ks. Wojciechowi Olszewskiemu)
 • rodzice dzieci mieszkających poza parafią MB Fatimskiej przynoszą zezwolenie swojego proboszcza na udzielenie sakramentów poza parafią
 • rodzice dzieci ochrzczonych poza parafią MB Fatimskiej przynoszą metryki chrztu
 • po spotkaniu formacyjnym nastąpi prezentacja strojów liturgicznych na uroczystość I komunii św.

Szanowni Państwo,
zapowiedziane spotkanie na niedzielę 30.10 pragniemy odwołać. Spotkajmy się zatem według harmonogramu 07.11. - na ten dzień bardzo prosimy by przynieść podpisane plansze z obrazkami jakie dzieci zbierają po każdej Mszy św. niedzielnej. Następnie 13.11 spotkamy się po Mszy świętej o godzinie 11:00.


 Spotkanie - 7 listopada 2022 r.

 • zamknęliśmy listę dzieci przygotowujących się do I komunii św. w naszej parafii w 2023 r.
 • przed spotkaniem listopadowym rodzice dzieci ochrzczonych poza parafią MB Fatimskiej dostarczają metryki (ostateczny termin)
 • na spotkaniu pojawi się lista z terminami osobistych rozmów rodziców dzieci z ks. proboszczem. Rozmowy będą trwać przez najbliższe miesiące, każdy będzie mógł wpisać się w wybranym przez siebie terminie. Rozmowa będzie miała charakter zapoznawczy.