Kochani Chorzy i Cierpiący

Nasz ukochany Ojciec Święty JAN PAWEŁ II w każdej swej pielgrzymce apostolskiej najwięcej sobie cenił spotkania z chorymi. Słowa, jakie kierował wówczas, nacechowane były wielkim szacunkiem dla chorych.


Podczas swej pielgrzymki do Polski - 1979 r. powiedział do chorych w Krakowie: “Ja codziennie modlę się za chorych...” Wy, słabi fizycznie, bo poddani cierpieniu, jesteście równocześnie - Źródłem mocy dla innych, dla zdrowych. Czasem dla tych, którzy swoje zdrowie Źle wykorzystują, którzy obrażają Boga swym zdrowiem i swymi siłami. Wy, chorzy, cierpiący jesteście dla nich nie tylko wyrzutem, ale także nawróceniem... Tak jak zbawienie świata, czyli nawrócenie człowieka w świecie idzie przez Krzyż Chrystusa - tak ciągle nawracanie grzeszników idzie przez WASZ KRZYŻ, poprzez wasze cierpienie...

Kochani Chorzy i Cierpiący

Już niedługo w naszej RODZINIE PARAFIALNEJ rozpoczną się Misje święte, czyli wielki bój o dusze ludzkie dla Chrystusa. Pragnę tę sprawę zawierzyć Wam, którym jak powiada św. Paweł "dane, jest abyście nie tylko w Chrystusa wierzyli, ale i dla Niego cierpieli" (Filip 1,29). Chcę Was prosić, byście swoje cierpienia od tej chwili ofiarowywali w intencji MISJI PARAFIALNYCH. Aby parafianie brali liczny udział w nabożeństwach misyjnych. W intencji by wszyscy ludzie odwrócili się od grzechów, a żyli w zjednoczeniu z Bogiem.

Kochani Chorzy i Cierpiący

Zdaję sobie sprawę, że Wam trudno będzie brać udział w misjach parafialnych w sposób fizyczny, ale możecie brać udział duchowy. Dla tych, którzy będą mogli przybyć do kościoła, odbędzie się w czasie Misji świętych specjalne nabożeństwo z zawierzeniem chorych Miłosierdziu Bożemu. Przed Mszą św. będzie okazja do spowiedzi, a potem Msza św. w intencji chorych, kazanie o sensie cierpienia, oddanie Miłosierdziu Bożemu. Tych, którzy są obłożnie chorzy i nie będą mogli przybyć do kościoła, odwiedzimy ze spowiedzią św. i Komunią św. w domach w czasie poprzedzającym nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II.
Prosimy Was, abyście przez swoją Golgotę stali się pomocnikami Boga i Jego Syna oraz Bożej Matki. Tak jak Ona w godzinie naszego Odkupienia stanęła pod Krzyżem i jest naszą Współodkupicielką, tak i Wy złączcie swoje krzyżyki ze zbawczym Krzyżem Chrystusa za waszych bliskich i parafian w czasie tych świętych Misji.

Przesyłamy Wam serdeczne pozdrowienia i zapewniamy, że będziemy o Was pamiętać we wszystkich dniach MISJI PARAFIALNYCH.

Wasz Misjonarz
Ks. Bogdan Kuta SCJ