Sytuacja na świecie spowodowała pewne ograniczenia, które są niezbędne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Oto propozycja, która ma pomóc Wam drodzy Parafianie w lepszym przeżywaniu Eucharystii transmitowanych przez naszą parafię Msza Święta on-line, czy też przez inne środki społecznego przekazu.

Jak prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej on-line? >>