Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Dlatego też podczas Mszy św. o godz. 11:00  miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona ministrantów. Szeregi LSO zasiliło pięciu aspirantów. Natomiast czterech chłopców otrzymało pelerynki i poprzez swoje przyrzeczenia zostali ministrantami. Ci, którzy już pełnią służbę ministrancką odnowili swoje przyrzeczenia.
Tego dnia w naszej parafii swoje święto obchodzi również scholka dziecięca, która powiększyła się o szesnaście nowych i pięknych głosów. Pozostałe scholistki natomiast odnowiły swoje przyrzeczenia.
Ks. Proboszcz gratulował nowo przyjętym do służby liturgicznej, i do scholi życząc im wytrwałości i radości z pełnionej służby przy ołtarzu. Nie zabrakło także słów wdzięczności względem rodziców, którzy wkładają wiele wysiłku, by umożliwić swoim dzieciom uczestnictwo w tych grupach parafialnych.
Słowa podziękowania usłyszeli również opiekunowie: pani Ania, Patrycja, Kasia i pan Marcin oraz księża Wojciech i Sławomir.