Po wielkoczwartkowej zapowiedzi swojej męki i śmierci w sposób bezkrwawy pod osłoną sakramentalnych znaków, po jej krwawym wypełnieniu w Wielki Piątek, oraz ciszy i żałobie Wielkiej Soboty, przychodzi czas paschalnej radości, z tego, że „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych” i wyprowadza nas z otchłani grzechu i śmierci.

Zgromadziliśmy się w tę świętą noc, która jest szczytem całego roku liturgicznego, aby uczestniczyć wraz z Chrystusem w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Ta noc, zgodnie z najstarszą tradycją chrześcijańska ma być naszym czuwaniem na cześć zmartwychwstałego Pana.

Wigilia Paschalna składa się z następujących części. Najpierw sprawować będziemy Liturgię Światła, gdzie zgromadzeni wokół paschału symbolu Zmartwychwstałego Pana, w uroczystym orędziu wielkanocnym ogłosimy Jego zwycięstwo nad śmiercią. Następnie w liturgii słowa rozważać będziemy wielkie dzieła Boga, których dokonał w dziejach ludu wybranego aż do największego wydarzenia wszechczasów, jakim było zmartwychwstanie Jezusa. Potem w liturgii chrzcielnej odnowimy nasze przymierze z Bogiem, które zawarliśmy na chrzcie świętym. Ostatnią częścią naszej liturgii będzie Liturgia Eucharystyczna, w której karmić się będziemy Ciałem i Krwią naszego Pana przy stole przygotowanym dla nas przez Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Aby nasze świętowanie było pełne, a naszej radości nie było końca, dlatego wyjdziemy w uroczystej procesji na zewnątrz świątyni ogłosić całemu światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał a my jesteśmy tego świadkami.

Na zakończenie Wigilii Paschalnej, której przewodniczył ks. proboszcz Florian Gruca SCJ, podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, liczny udział w liturgii Triduum Paschalnego i złożył życzenia Wielkanocne.