Światu potrzebny jest radykalizm wiary
Dziękuję wam za przykład i świadectwo wiary, a jednocześnie proszę, abyście w swoich domach, małżeństwach, rodzinach, tam gdzie pracujecie, gdzie się codziennie znajdujecie, dawali przykład myślenia Bożego, a nie czysto ludzkiego. Potrzebny jest światu radykalizm, jednoznaczne świadectwo, że Chrystus ma w sobie słowa życia wiecznego – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas wizytacji kanonicznej w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie-Płaszowie.

– W twojej osobie witamy swojego Arcypasterza, świadka Chrystusa, sukcesora Apostołów i następcę wielu wielkich postaci zasiadających na stolicy krakowskiej, takich jak św. Stanisław ze Szczepanowa, bł. Wincenty Kadłubek, kard. Adam Sapieha i św. Jan Paweł II. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że podobnie jak oni jesteś niezłomnym głosicielem prawd ewangelicznych. Zapewniamy o naszej solidarności z tobą i wspieramy cię naszą modlitwą. Twoja obecność wśród nas jest wielkim świętem dla naszej parafii – tymi słowami parafianie z Płaszowa witali abp. Marka Jędraszewskiego w kościele Matki Bożej Fatimskiej.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu abp Marek Jędraszewski przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii w Krakowie-Płaszowie. Metropolita krakowski przewodniczył mszom św., głosił Słowo Boże i spotkał się ze wspólnotami parafialnymi.

W czasie homilii arcybiskup przypomniał ewangeliczną scenę, gdy Chrystus pytał apostołów za kogo Go mają. Piotr odpowiedział „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” i spotkał się z pochwałą. Po chwili jednak Jezus zaczął opowiadać o swej męce i śmierci, a Piotr przekonywał Go, że to się nie stanie. Chrystus jednoznacznie go skarcił, mówiąc „zejdź mi z oczu, szatanie”. Kilka dni później wybrani apostołowie byli świadkami przemienienia na Górze Tabor, gdy Bóg powiedział, że Jezus jest jego umiłowanym Synem.

Metropolita przywołał wydarzenia sprzed 20 lat, gdy w Wielkim Poście 2000 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie św. Jan Paweł II przepraszał Chrystusa za wszystkie grzechy, obojętność religijną, laicyzację i zwątpienie, które są spowodowane również grzechami ludzi Kościoła i brakiem wiary chrześcijan. Dwoistość, niejednoznaczne postępowanie ludzi wierzących sprawia, że inni pogrążają się w obojętności i relatywizmie. Św. Jan Paweł II w swoim zawołaniu biskupim miał słowa „Totus Tuus”. – Cały Twój Chryste, Cały Twój Matko Najświętsza. Z całym swym życiem, myśleniem i postępowaniem wynikającym z tego myślenia. To właśnie dlatego był tak wielkim autorytetem dla ówczesnego świata. Nie tylko wołał od początku swego pontyfikatu, by otworzyć drzwi Chrystusowi. On całym swoim życiem na Chrystusa się nieustannie otwierał – powiedział arcybiskup. Przypomniał, że Matka Boża Fatimska, której jest poświęcony kościół w Płaszowie ocaliła Jana Pawła II. Bóg za przyczyną Maryi uratował jego życie, aby szedł przez świat z przykładem jednoznacznej, konsekwentnej wiary w Jezusa Chrystusa. 

Metropolita zwrócił uwagę na przywołane przez księdza proboszcza sprawozdanie z życia parafii, w której udało się zrealizować wiele przedsięwzięć związanych z rozbudową i wyposażeniem świątyni. – To wielkie dzieło, dzieło waszej wiary, wynikające z tego, że myślicie po Bożemu, a nie po ludzku. (…) Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystkie inne rzeczy znajdują właściwe miejsce. Za ten przykład i świadectwo wiary chciałbym wam z całego serca podziękować, a jednocześnie prosić, abyście w swoich domach, małżeństwach, rodzinach, tam gdzie pracujecie, gdzie się codziennie znajdujecie, dawali przykład myślenia Bożego, a nie czysto ludzkiego. Potrzebny jest światu radykalizm, jednoznaczne świadectwo, że Chrystus ma w sobie słowa życia wiecznego – powiedział abp Jędraszewski do zebranych parafian. Przypomniał, że Wielki Post to czas nawrócenia dzięki modlitwie, postom i jałmużnie, by zacząć myśleć tylko po Bożemu.

W czasie Mszy św. o godz. 11.00 arcybiskup prowadził dialogowane kazanie z dziećmi, w czasie którego wyjaśniał najmłodszym rolę biskupa w Kościele, a także zwracał uwagę na praktyki wielkopostne, które przygotowują do przeżywania Świąt Wielkanocnych. Z kolei w czasie Mszy św. o godz. 12.30 metropolita krakowski udzielił młodzieży bierzmowania. Arcybiskup zwrócił uwagę, że od początków dziejów Kościoła każde pokolenie chrześcijan spotykało się z trudami i przeciwnościami, ale w każdym pokoleniu pojawiali się chrześcijanie pełni mocy i wiary, którzy byli gotowi oddać własne życie dla Boga i drugiego człowieka.

– Każde pokolenie ma wspaniałych świadków wiary, którzy pociągają innych swoim przykładem życia i pokazują, że nie tylko tak można żyć, ale taki jest prawdziwy sens ludzkiego życia, które zmierza do nieśmiertelności obiecanej nam i zapowiedzianej przez Chrystusowe zmartwychwstanie – mówił abp Marek Jędraszewski i wskazał na świadectwo doktora Li Wenliang z miasta Wuhan, który jako pierwszy przestrzegał przed niebezpieczeństwem koronawirusa. Li Wenliang za informowanie o zagrożeniu był zastraszany, nakazywano mu milczenie. Nie zrażał się tym wszystkim, posługiwał chorym w szpitalu, od których zakaził się chorobą. Zmarł jako 34-latek. Dopiero po jego śmierci okazało się, że był katolikiem.

– Taka postawa jego życia – pełna ofiary i poświęcenia – wynikała z tego, że zawierzył swoje życie Chrystusowi – mówił arcybiskup i przywołał jego notatki sprzed śmierci: „Moja dusza jest w raju, podczas gdy ciało spoczywa na białej pościeli. Żegnajcie moi kochani. Żegnaj Wuhanie, moje rodzinne miasto. Mam nadzieję, że po tych potwornościach wspomnisz, że ktoś usiłował pokazać ci prawdę. Ufam, że po tych okropnościach dowiesz się, co znaczy być sprawiedliwym. Nigdy więcej ludzie nie powinni cierpieć na skutek beznadziejnego i dojmującego strachu i smutku”. Notatki zakończył fragmentem z drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza: „W dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem. Wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan – sprawiedliwy sędzia”.

– Wierzący w Chrystusa człowiek. Walczący o prawdę. O sprawiedliwość. Narażający się dla swoich chorych. Dzielący potem – niespodziewanie – ich los. To los chrześcijanina, który umie patrzeć na swoje życie w pryzmacie nieśmiertelności, którą mu otworzył – jako możliwość – zmartwychwstały Chrystus – mówił arcybiskup zwracając uwagę młodzieży, że sakrament bierzmowania przynosi Boże łaski do gotowości świadczenia o Chrystusie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie-Płaszowie została utworzona 1 grudnia 2012 roku. Powstała z podziału parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. 13 maja 2012 roku parafialny kościół został pobłogosławiony przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Wspólnota parafialna liczy ok. 6 tys. wiernych. Proboszczem parafii jest ks. Florian Gruca SCJ.

Źródło: diecezja.pl

Krótki fotoreportaż poniżej, a wszystkie zdjęcia z wizytacji można obejrzeć >>TU<<