Z Dekretu erygowania Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie-Płaszowie

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, stosownie do kan. 515 § 1 i 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, eryguję w Krakowie-Płaszowie Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej.

Parafia posiada publiczną kościelną osobowość prawną (kan. 515 § 3).

W dniu erygowania parafii obejmuje ona następujące ulice: Bagrowa, Batki, Biskupińska, Brandla, płk. Dąbka, Gliniana, Golikówka (od początku do nr. 95 po obu stronach), Goszczyńskiego, Grochowa, Iłowa, Kacza, Kosiarzy, Kozia, Lipska, Łanowa, Mały Płaszów, Mierzeja Wiślana, Motyla, Myśliwska (od skrzyżowania z ul. Lasówka), Obrońców Modlina, Przewóz od nr 32 (od skrzyżowania z ul. Rzebika), Rzebika, Siemienowicza, Sudecka, Surzyckiego, Węglarska, Żeńców, Żołnierska, Źródlana.

Kościołem parafialnym nowo utworzonej parafii staje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie przy ul. Mały Płaszów 11. Troska o utrzymanie kościoła oraz innych obiektów parafialnych i personelu kościelnego spoczywa na wiernych parafii.

Odpust parafialny będzie obchodzony w randze uroczystości w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej, czyli 13 maja, z możliwością przeniesienia go na niedzielę następującą lub poprzedzającą, według uznania proboszcza.

Parafia będzie korzystać z cmentarzy krakowskich. Nowo utworzona parafia zostaje powierzona duszpasterskiej trosce Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, w oparciu o umowę podpisaną zgodnie z kan. 520 Kodeksu Prawa Kanonicznego Pierwszym proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej mianuję ks. mgr. Floriana Grucę SCJ, odwołując go tym samym z funkcji wikariusza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie.

Nowo utworzona parafia będzie należeć do dekanatu Kraków Podgórze.

Dekret obowiązuje od dnia 1 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 25 listopada 2012 r.,
w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski