Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, zostali wybrani, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Ich zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszystkich serc.

Kalendarium wyłaniania nowej Rady Duszpasterskiej:
11 września – ogłoszenie o wyborach
18 września – zgłaszanie kandydatów
25 września – wybory z listy kandydatów
2 października – ogłoszenie składu Rady

Prosimy o modlitwę i rozeznanie w zgłaszaniu kandydatów.
Ks. Proboszcz Damian Płatek SCJ