W sobotę, 20 kwietnia 2013 r. o godz. 10.30 z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie–Płaszowie do naszej parafii, przybył obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami Apostołów Miłosierdzia: św. s. Faustyną i bł. Janem Pawłem II. Po uroczystym wprowadzeniu rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Szkodonia.

We Mszy św. udział wzięli księża z dekanatu Kraków-Podgórze na czele z księdzem dziekanem prałatem Antonim Bednarzem, oo. Trynitarze, przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Wyższego Seminarium Duchownego śś. Cyryla i Metodego w Krakowie i Księża Sercanie ze wspólnot z ul. Saskiej oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście.

Po Mszy św. wszyscy zebrani na tej uroczystości oddali cześć relikwiom Apostołów Miłosierdzia przez ucałowanie. Ks. Zdzisław Płuska, sercanin, pomagał nam w lepszym przeżyciu nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego, poprzez komentarze, śpiew i wspólną modlitwę.

Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz Florian Gruca SCJ podziękował wszystkim zebranym za obecność i wspólną modlitwę i zachęcił do adoracji, modlitwy i czuwania.