W czwartek, 1 lutego, dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. odnowiły swoje przyrzeczenia chrzcielne. Po kazaniu rodzice zapalili od paschału świece, które następnie przekazali swoim dzieciom. Następnie ks. Proboszcz zadał dzieciom pytania w których wyznały one swoją wiarę i wyrzekły się zła.